• Nowoczesna diagnostyka
    Wykorzystujemy diagnostyczne urządzenia biorezonansowe w celu monitorowania skuteczności naturalnych kuracji ziołowych i suplementacyjnych, a także modyfikacji stylu życia oraz nawyków żywieniowych.
  • Naturalne wsparcie
    Zajmujemy się doradztwem suplementacyjnym opartym na wysokiej jakości produktach pochodzenia naturalnego. Ich właściwe stosowanie pozwala na uzupełnienie kuracji farmakologicznych, zmniejszenie dawek stosowanych leków, a także zniwelowanie efektów ubocznych farmakoterapii.

POZNAJ NAS!

Witamy Cię serdecznie na stronie internetowej naszej firmy PHARMACIA.

Jesteśmy małżeństwem farmaceutów. Poznaliśmy się w trakcie studiów na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ w Krakowie. Po ukończeniu farmacji przenieśliśmy się do Wadowic. Wkrótce po ukończeniu stażu, rozpoczęliśmy swoją własną działalność. Początkowo był to punkt apteczny zlokalizowany w położonej nieopodal Wadowic miejscowości Chocznia.
Było to w roku 2004. Był to dla nas niezwykle ważny rok ponieważ poza narodzinami naszej pierwszej własnej firmy urodził się ktoś jeszcze ważniejszy dla nas – nasza pierwsza córka.

Po uzyskaniu uprawnień kierowniczych punkt apteczny został przekształcony w aptekę z pełnym asortymentem leków i recepturą apteczną. W międzyczasie powstały jeszcze nasze dwa kolejne punkty apteczne w Mucharzu oraz w Ryczowie, które działają do dziś.

Koniec 2009 to kolejne wielkie wydarzenie w naszym życiu – narodziny naszej drugiej córki.
Obydwie nasze córki miały poważne problemy zdrowotne, a my pomimo wydawać by się mogło, tak silnego związku z opieką medyczną nie mogliśmy znaleźć niczego co uwolniło by je od chorób. Zawiedzeni działaniem klasycznej farmakologii zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań w innych pokrewnych medycynie obszarach. Tak trafiliśmy na naturoterapię, opartą na ziołach i suplementach pochodzenia naturalnego, która funkcjonuje od wieków, opierając się dokładnie na tych samych zasadach, które stawiają na pierwszym miejscu przywrócenie zaburzonej harmonii w organizmie. Niestety dziedzina ta ze względu na interesy rozwijającego się przemysłu spożywczego i farmaceutycznego na pewien okres czasu została jakby zepchnięta do podziemia.

Druga już bardziej nowoczesna dziedzina, również ujęta w ramy szeroko pojętej naturoterapii to nowoczesna diagnostyka, która pozwala diagnozować zaburzenia w organizmie opierając się na uniwersalnych zasadach opisanych przez fizykę kwantową.

Połączenie tradycyjnego ziołolecznictwa i nowoczesnego diagnozowania było odpowiedzią na to czego nie znaleźliśmy w medycynie konwencjonalnej. Stało się narzędziem do rozwiązania problemów zdrowotnych naszych dzieci, potem naszych własnych, innych członków naszej rodziny i na końcu naszych pacjentów.

W ten sposób zrodziła się idea aptek z naturoterapią i nasze hasło:

“Naturalne wsparcie.
Nowoczesna diagnostyka”.

Naszą misją jest wykorzystanie tradycji i nowoczesności w celu przede wszystkim zaszczepienia idei profilaktyki zdrowotnej, czyli idei wyprzedzania choroby.

Jednak ponieważ mamy świadomość aktualnego tempa życia i otaczających nas zewsząd zagrożeń, pomagamy również osobom u których konieczne było już włączenie farmakoterapii.
Naturoterapia daje w takim przypadku możliwość przeciwdziałania efektom niepożądanym działania leków, a także daje możliwość zmniejszania stosowanych dawek leków.

Tak więc nigdy nie jest za późno, aby skorzystać z naszej pomocy, jednak zachęcamy, aby zatroszczyć o swoje zdrowie jak najwcześniej. Jeżeli zainteresowała Cię nasza propozycja zapraszamy do kontaktu z nami. Im wcześniej zaczniesz tym lepsze efekty uzyskasz i będziesz znacznie dłużej mógł w pełni cieszyć się urokami życia.

Tego właśnie życzymy Ci z całego serca.

Agnieszka i Wojtek.

KONTAKT

PHARMACIA Sp.j. A. Topolska-Musiał i Wsp.
Al. Wolności 27, 34-100 Wadowice

mgr farm. Agnieszka Topolska-Musiał
tel. +48609330390
mgr farm. Wojciech Musiał
tel. +48605059522

E-Mail: poczta@e-pharmacia.pl

NASZE APTEKI:

APTEKA
ul. Główna 2
34-123 Chocznia
tel. +48338730377
e-mail: apt.chocznia@gmail.com

PUNKT APTECZNY
34-126 Mucharz 226
tel. +48338761401
e-mail: apt.mucharz@gmail.com

PUNKT APTECZNY
ul. Szkolna 14
34-115 Ryczów
tel. +48605059522
e-mail: apt.ryczow@gmail.com

 

 

BIOREZONANS

Początki badań nad metodami pomiaru biorezonansowego sięgają lat 60-tych XX w. Zasada działania tego typu urządzeń oparta jest na zjawiskach opisanych zarówno przez fizykę kwantową, bioenergetykę, jak i tradycyjną medycynę chińską. Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech wymienionych dziedzin nauki jest przepływ energii pomiędzy elementami badanej sieci zależności. Układ taki poddany analizie pozwala nam odkryć, że każde pojedyncze ogniwo ma ogromne znaczenie, wywiera wpływ na inne i wchodzi z nimi w interakcje. Takim samym prawom podlega ludzki organizm. Każda jego komórka jest istotna – łączy się z innymi tworząc tkanki, które z kolei tworzą poszczególne organy i układy pełniące istotne funkcje życiowe. Każdą komórkę, w zależności od stanu w jakim się znajduje charakteryzuje inny poziom energetyczny, który możemy zmierzyć jeżeli dysponujemy odpowiednio dostrojonym do jej częstotliwości sprzętem pomiarowym.

Na stan energetyczny każdej komórki, tkanki, organu, układu, a w konsekwencji całego organizmu ma wpływ bardzo wiele różnorodnych czynników.

Są to zarówno składniki niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych (witaminy, minerały, koenzymy, substancje odżywcze), jak również te, które zakłócają przebieg tych procesów (patogeny, toksyny środowiskowe, szkodliwe promieniowanie, stres, trauma itp.).

Jeżeli te czynniki pozostają w równowadze komórka (tkanka → organ → układ → organizm) działa harmonijnie, a emitowany przez nią stan energetyczny jest określany jako prawidłowy. Jeżeli równowaga zostanie zachwiana stan energetyczny ulega odchyleniu od normy, a zmiana która następuje i wartość tego odchylenia pozwala określić stopień zaburzeń.

Co ciekawe zmiana na poziomie energetycznym następuje znacznie wcześniej, kiedy jeszcze zaburzenia obejmują niewielką ilość komórek. Odczuwalne, czy zauważalne zmiany występują dopiero wtedy, kiedy zmiany te obejmą większe obszary (tkanki, narządy). Tak więc umiejętność uchwycenia zmian w fazie początkowej i włączenia odpowiednich środków zapobiegawczych, pozwoli na zatrzymanie rozprzestrzeniania się zmian i uwidocznienia objawów.

Podsumowując można wyciągnąć wniosek, że odpowiednio wcześnie zarejestrowane zmiany na poziomie energetycznym już niewielkiej ilości komórek pozwalają przewidzieć zbliżające się zagrożenie, podjąć środki zapobiegawcze i mówiąc wprost:

WYPRZEDZIĆ CHOROBĘ, ZANIM POJAWIĄ SIĘ JEJ PIERWSZE ODCZUWALNE SYMPTOMY.

Tak więc jedyne czego potrzebujemy, żeby to było możliwe to odpowiednio skonstruowany system detekcyjny, który pozwoli zmierzyć zachodzące zmiany energetyczne oraz biblioteka z zapisem norm opisujących prawidłowy stan organizmu. Zmierzone odstępstwa od normy i skala odchylenia pozwolą na określenia zarówno stopnia zagrożenia chorobą, a także jeżeli zainteresowaliśmy się naszym zdrowiem zbyt późno, również stopnia zaawansowania już rozwiniętego stanu chorobowego.

Wszystko to sprawia wrażenie dosyć prostego systemu diagnostycznego, jednak nasze doświadczenia z urządzeniami pomiarowymi używanymi w klasycznej diagnostyce medycznej nie pozwalają nam uwierzyć, że to w ogóle możliwe. Skomplikowane, bardzo drogie aparatury, których mechanizmu działania przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć oferują niewielki wycinek informacji na temat naszego aktualnego stanu zdrowia, natomiast urządzenia biorezonansowe, których zasadę działania już praktycznie wyjaśniłem, generują raport zawierający bardzo szeroki zakres informacji obejmujących stan całego organizmu. Raport ten zawiera informacje o zmianach, które dopiero co zostały zainicjowane i obejmują, jak już wspominałem, bardzo niewielki obszar (niewielkie skupiska komórek, lub nawet części składowe komórek). Tak więc stanowi to niejako prognozę faktycznych zagrożeń, która umożliwia podjęcie działań profilaktycznych, które uchronią nas przed chorobą. Co ważne raport jest generowany od razu i przedstawia aktualny stan organizmu (metoda dynamiczna). Nie musimy czekać na przetworzenie danych przez specjalistyczne laboratorium, tak więc środki zapobiegawcze możemy podjąć natychmiast po przeanalizowaniu z diagnostą otrzymanych danych.

Działanie urządzenia polega na przesłaniu wiązki promieniowania elektromagnetycznego za pośrednictwem elektrody pomiarowej do zakończeń kanałów energetycznych (meridianów). Fala ta oddziałuje z poszczególnymi elementami organizmu (komórki, tkanki, narządy, układy), wywołuje wibracje, które w zależności od stanu w jakim te elementy aktualnie się znajdują emitują charakterystyczną dla tego stanu informację zwrotną. Wytworzona w ten sposób fala wraca do elektrody, która pełni również rolę odbiornika. Dalej sygnał wędruje do urządzenia biorezonansowego, które to przetwarza dane w zapis liczbowy, rejestrowany w bazie danych programu komputerowego. Wartości te określają funkcjonalność poszczególnych układów narządowych w odniesieniu do zapisanych w bazie norm przyjętych dla stanu określanego jako prawidłowy. Odchylenia od normy mogą zostać w czytelny sposób zobrazowane w postaci diagramów graficznych. Dla diagnosty specjalizującego się w różnego rodzaju dziedzinach (medycyna, farmacja, dietetyka, rehabilitacja, ziołolecznictwo, naturoterapia) taki raport daje wytyczne w jaki sposób przeprowadzić kurację, aby jak najszybciej poprawić stan zdrowia pacjenta lub co najważniejsze zapobiec rozwinięciu się choroby. Ponieważ zapisywane dane mają wartości liczbowe diagnostyka biorezonansowa jest świetnym narzędziem do sprawdzania skuteczności wdrażanych kuracji, porównywania różnych metod terapeutycznych oraz substancji (leków, suplementów, ziół itp.).

Ponieważ wszystkie substancje podobnie jak i komórki organizmu charakteryzują się swoją indywidualną energetyką, bazując dokładnie na tym samym mechanizmie działania, niektóre z urządzeń biorezonansowych dają możliwość dobrania już w trakcie badania systemu terapeutycznego najbardziej odpowiedniego dla badanego organizmu.

Stan energetyczny zależny jest od wielu czynników takich jak: rodzaj i jakość składników użytych w procesie produkcji, obecność substancji pomocniczych, konserwujących, sposób oraz miejsce uprawy i hodowli (leki, suplementy, zioła, żywność).  Wszystko to decyduje o tym jak dana substancja wprowadzona do organizmu wpłynie na stan naszego zdrowia. Gdy jeszcze dodatkowo weźmiemy pod uwagę pewne indywidualne predyspozycje organizmu (alergie, blokady metaboliczne) to dochodzimy do wniosku, że urządzenie pomagające precyzyjnie dobrać sposób kuracji jest w stanie znacznie zwiększyć jej skuteczność oraz ograniczyć straty wynikające z ograniczenia przyswajalności oraz nietolerancji. Tak więc efekty terapeutyczne osiągamy szybciej i znacznie taniej, ponieważ nie tracimy czasu oraz pieniędzy na środki, które akurat dla naszego organizmu nie są odpowiednie (są dla niego obojętne lub wręcz szkodliwe). 

“Trudno w to uwierzyć …”

Bardzo często słyszymy to zdanie i faktycznie nam też “trudno uwierzyć”, że na obecnym poziomie rozwoju nauki i techniki tego typu diagnostyka nie jest już szeroko dostępna w obszarze opieki zdrowotnej, tylko funkcjonuje gdzieś w “podziemiu”, sklasyfikowana jako kolejna z gałęzi medycyny niekonwencjonalnej, która to wysokim murem jest odgradzana od medycyny tradycyjnej. Odpowiedź na tego typu wątpliwości znalazłem we wstępie do skryptu “Mechanika kwantowa” autorstwa Stanisława Kryszewskiego:

“Mechanika kwantowa ciągle budzi kontrowersje interpretacyjne. Nadal trwają dyskusje jak należy ją rozumieć. Będziemy się starać ominąć różne trudności interpretacyjne. Skoncentrujemy się na zagadnieniach, które jak się wydaje, są ogólnie przyjęte i raczej mało kontrowersyjne. Mechanika kwantowa działa wspaniale, w tym sensie, że jej przewidywania teoretyczne są zgodne z rezultatami doświadczalnymi z najzupełniej fenomenalną dokładnością”

Tak więc to, że pewnych zjawisk i procesów nie rozumiemy i wydają nam się nieprawdopodobne, to wcale nie znaczy, że nie mają one prawa istnieć i służyć tak ważnej sprawie jak np. poprawa naszego stanu zdrowia.

Po dokładnym przeanalizowaniu już na prawdę bardzo dużej ilości badań, zestawieniu ich z badaniami laboratoryjnymi i uwzględnieniu informacji z wywiadu nie możemy zgodzić się z oficjalnym stanowiskiem środowiska medycznego, iż diagnostyka i terapia biorezonansowa jest nieskuteczna. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy, żeby promować i udoskonalać ten system diagnostyczny i włączać go do wszystkich możliwych akcji mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, bo urządzenia biorezonansowe właśnie do tego najlepiej się nadają.

Oczywiście w przypadku ciężkich stanów chorobowych również mogą dać pewne istotne wskazówki na temat obszarów, w których można wspomóc klasyczną terapię. Wszystkie te zabiegi mają na celu skrócenie czasu leczenia, zwiększenie jego efektywności i ograniczenie efektów niepożądanych farmakoterapii. A ponieważ medycyna konwencjonalna też nigdy nie daje 100% gwarancji skuteczności terapii, dlatego od metod biorezonansowych również nie możemy tego oczekiwać. Na stan naszego zdrowia oraz przebieg procesu zdrowienia ma wpływ tak wiele różnych czynników, że trzeba działać na wielu płaszczyznach obejmujących zarówno:

modyfikację diety,
+ suplementację,
+ włączenie aktywności fizycznej,
zwracanie uwagi na relaks i odpoczynek,
terapie manualne,

jeżeli to konieczne również

farmakologię.

 

Biorezonans ma być kolejnym narzędziem, które ma ułatwić nam uzyskanie tego na czym najbardziej nam zależy – dobrego stanu zdrowia. Nie ma konkurować i wypierać innych narzędzi na drodze do osiągnięcia zdrowia, lecz ma je skutecznie wspierać.

Pobierz w formacie PDF

Wszystkie te elementy mają ze sobą współgrać, włączając swoją “dobrą energię” do systemu opieki zdrowotnej.